Angajamentul nostru – cursuri de limbi străine, altfel: 80% practic, 20% teorie, 100% fun

Oferim cursuri de limbi străine (EN, FR, GER, IT) care vor facilita:

  • comunicarea mai eficientă cu clienții interni și externi și
  • sporirea încrederii în exprimarea și înțelegerea limbii străine.

Sunt disponibile 3 pachete:

Let’s learn!

Cursuri de limbi străine interactive bazate pe învățare situațională.

Obiective și grup țintă : Acest pachet se adresează cursanților care se află pe treptele A1-B2 ca nivel de cunoaștere a limbii străine. Un curs durează 1 oră și 30 de minute. În cele 36 de cursuri propuse pentru un modul cursanții vor dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a trece la nivelul superior nivelului lor inițial din cadrul european comun de referință pentru limbi străine[1].

Avantaje: Cursurile noastre sunt interactive, bazate pe învățarea situațională și centrate pe nevoile participanților și pe valorificarea punctelor forte ale acestora. Metoda noastră este inspirată de cele mai eficiente modalități de învățare a unei limbi străine (spre exemplu, metoda Michel Thomas, metoda ancorelor mentale, piramida învățării etc), dar și de bogata noastră experiență în predare, facilitare și training.

Metode: Fiecare participant va beneficia de sprijinul necesar pentru a-și descoperi calitățile și punctele forte. În funcție de nevoile exprimate atât de client, cât și de cursanți, pentru fiecare modul lingvistic vor fi stabilite obiective generale și obiective specifice. Pentru realizarea lor, trainerii noștri se vor baza pe feedback-ul din timpul orelor de curs și pe teste periodice. Acestea vor include o parte scrisă și una orală. Cursanții vor fi implicați în procesul de dobândire a cunoștințelor lingvistice dorite, prin încheierea unui „contract” cu trainerul, care va include o rubrică de auto-evaluare, o descriere detaliată a nivelului vizat și o rubrică de evaluare de către trainer. Pentru o experiență de învățare completă, cursanților li se va da posibilitatea să evalueze periodic cursul, ceea ce îi va ajuta pe cei din echipa noastră să se adapteze și mai bine la nevoile lor.

Let’s Talk!

Activități de tip „social club”, în cadrul sau în afara programului de lucru (în cadrul sau în afara spațiului de lucru).

Obiective și grup țintă: Acest tip de curs, care presupune, mai degrabă, exersarea noțiunilor deja însușite, se adresează cu precădere cursanților de nivel mediu și avansat (B1-C2). Pot fi incluși cu succes și vorbitorii de nivel începător spre mediu (pre-intermediate), însă pentru cursanții care fac cunoștință pentru prima dată cu limba engleză, se recomandă un modul de cel puțin 25 de cursuri standard (”Let’s Learn!”) înainte de a participa la sesiunile de exersare a conversației „Let’s Talk!”. Odată ajunși la un nivel începător spre mediu (B1-C2), un astfel de exercițiu este recomandat cursanților pentru completarea cursului standard, întrucât are avantajul de a-i scoate pe cursanți din rutina zilnică și de a înlătura barierele presupuse de învățarea formală, facilitând astfel consolidarea cunoștințelor și abilităților dobândite.

 

Avantaje: Aceste activități sunt deosebite prin faptul că au teme amuzante, de recreere, prin faptul că se desfășoară în exclusivitate în limba engleză și, nu în ultimul rând, prin faptul că printre profesori sunt incluși și traineri internaționali (vorbitori de limba engleză). Printre aceste activități se numără: seara de jocuri (games night), seara de jocuri de societate (board games night), seara de filme (movie night), sau ateliere de conversație sau dezbatere cu teme alese în funcție de domeniile de interes ale participanților.

 

Metode: Acest pachet este centrat pe însușirea cunoștințelor de limba engleză într-un context non-formal, în care participanții reușesc cel mai bine să treacă peste inhibiții și să dobândească o mai bună fluență în conversație. Jocurile și discuțiile amicale constituie, totodată, o bună modalitate de cunoaștere a colegilor și de coeziune nu doar a unei echipe, ci și a colegilor din echipe diferite.

Let’s Build!

Traininguri de soft skills și teambuilding-uri cu specific „English Only”.

Avantaje, metode și obiective:  Acest pachet are avantajul de a oferi cursanților șansa de a-și dezvolta, pe lângă competențele lingvistice, și alte abilități esențiale la locul de muncă (de comunicare, gestionare a timpului și a sarcinilor, feedback, dinamica de echipă, inițiativă, relații cu clienții interni și externi,  prezentare și vizualizare a datelor și alte subiecte care duc la dezvoltarea personală și profesională). În completare, oferim activități de teambuilding, desfășurate exclusiv în limba engleză. S-a demonstrat că activitățile de teambuilding și de training sunt o modalitate extrem de eficientă de a menține motivația angajaților la un nivel înalt. Valoarea exercițiilor de coeziune a echipelor va fi cu atât mai mare cu cât activitățile se vor desfășura într-o limbă străină, o limbă de care angajații au nevoie pentru activitatea de zi cu zi și pe care nu au foarte des ocazia să o folosească în medii non-formale. Acest pachet se adresează vorbitorilor de orice nivel. Pentru participanții cu un nivel sub B1, o condiție pentru a beneficia de acest pachet este participarea, în prealabil, la cel puțin un modul „Let’s Learn!”.

Ofertele sunt disponibile la cerere. Puteți scrie la adresa contact@thesaurustraining.ro sau suna la nr 0742 214 914.

Ca și toate celelalte servicii ale noastre, și cele de training de limbă străină sunt disponibile la prețuri speciale pentru organizațiile non-profit.